Zpráva o incidentu na závodišti

Zpráva o incidentu na motokrosovém závodišti v areálu Automotoklubu Holice v AČR

Dne 2. 11. 2014 v dopoledních hodinách při zazimování areálu a centrálního kropení byl fyzicky napaden prezident klubu Automotoklub Holice manželi Špačkovými, kteří přijeli k věži závodiště na pozemky Automotoklubu.

Okamžitě vyběhli z auta a na prezidenta klubu začal Špaček křičet „teď Ti to spočítám, já Tě z toho klubu dostanu, Ty hajzle“ a brutálně ho fyzicky pěstmi napadnul.

Poté mu Špačkovi odcizili mobilní telefon a klíče od závodiště, Špačková potom prolistovávala telefonní čísla se slovy „tak se podíváme, komu ten hajzl volal“.

Po příjezdu dalších členů Automotoklubu Špaček pěstmi napadl dalšího člena klubu, kterému je 71 let, který se ničeho nezúčastňoval a jenom incidentu přihlížel.

Běsnění Špačkových ukončil až příjezd Policie ČR, v jejichž šetření celý incident probíhá.

Prezident klubu a člen klubu museli být převezení k lékařskému ošetření do Pardubické nemocnice.

Členové Automotoklubu Holice a výboru jsou znechuceni a šokováni jednáním a přístupem Špačkových, tím spíše, že se takto chovali před vlastními dětmi.

Odprodej pozemků

Dne 26. 8. 2014 Automotoklub Holice v AČR požádal dopisem paní Špačkovou a p. Špačka o odprodej jejich pozemků Automotoklubu. Vedla nás k tom ta skutečnost, že dosud nedošlo k žádné dohodě mezi oběma stranami ohledně užívýní motokrosového závodiště. Odkupem pozemků by AMK vše uvedl do dřívějšího stavu, kdy se na závodišti pořádali jak tréninky, tak i významné mezinárodní závody, což sloužilo jak k různým akcím, tak i k prezentaci Města Holice i širokého okolí.

Dopis AMK: odkup pozemků

Odpověď:

Předmět: Prodej pozemku
Datum: Mon, 1 Sep 2014 17:05:21 +0200
Od: Goldfren - Andrea Špačková
Komu: AMK Holice

Dobrý den,

odpovídáme na Váš dopis ze dne 26. 8. 2014 s návrhem na odkoupení našich pozemků.

Po dosavadním jednání považujeme Váš návrh na odkoupení našich pozemků za nemyslitelný.
O prodeji pozemků neuvažujeme.

S pozdravem
Andrea Špačková

Dohoda

Dne 24.3.2014 byla ve spolupráci s panem Jiřím Shejbalem uzavřena dohoda mezi AMK Holice v AČR a manželi Špačkovými. Tato dohoda, která je níže uvedena v plném znění, byla vypracována a radou AMK Holice akceptována.

Na základě této dohody byly dojednány na začátek měsíce září závody enduro. Z tohoto důvodu AMK vstoupilo do jednání s panem Špačkem. Na to pan Špaček dosti nevybíravým a vulgárním způsobem celou výše uvedenou dohodu popřel a AMK musel tyto závody zrušit.

Dohoda

Mail

 

AUTOMOTOKLUB HOLICE v AČR

 pořádá

 v pátek, dne 21. února 2014 v 18,00 hodin

 v restauraci v Autokempinku Hluboký

Výroční členskou schůzi

PROGRAM :

 Zahájení

Volba komisí

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Projednání rozpočtu na rok 2014

Zpráva revizní komise

Diskuse

Přijetí usnesení

Závěr

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2014

 

 

Jednání s p.Špačkem v roce 2013

  1. Dne 1. 7. 2013 byl odeslán p. Špačkovi dopis ohledně trénování a závodů SMS dne 24. 8. 2013 – dopis v příloze
  2. Dne 22. 7. 2013, 1 měsíc před závodem SMS telefonicky přes p. Müllera vzkázal, že s ničím nesouhlasí a žádné závody nebudou
  3. Dne 7. 11. 2013 AMK odeslal p. Špačkovi dopis se žádostí o schůzku k využívání závodiště v roce 2014 – dopis v příloze dopis v příloze
  4. Dne 3. 12. 2013 p. Špaček odpověděl e-mailem, že ho v tomto jednání bude zastupovat člen AMK p. Radek Müller – v příloze
  5. Dne 9. 12. 2013 se do schůze výboru AMK dostavil p. Müller jako prostředník p. Špačka a v krátkosti informoval stanovisko p. Špačka, že tréninky nejsou na pořadu dne, že on sám je má vyřešené a že on pojede v roce 2014 1 závod a Automotoklubu povoluje též 1 závod
  6. Ještě téhož dne 9. 12. 2013 AMK vydal vyjádření a návrh AMK pro rok 2014 a p. Bezdíček tento návrh předal k jednání se Špačkem p. Müllerovi – v příloze.
  7. Od té doby se dále neděje nic

Prohlášení Automotoklubu Holice v AČR

Automotoklub Holice v AČR se omlouvá všem motokrosovým jezdcům a příznivcům motokrosu za to, že se letošním roce neuskuteční závod krajského přeboru motokrosu a Mistrovství České republiky v motokrosu žen tak, jak bylo předem avizováno a závody byly v motoristickém kalendáři.

Zároveň se omlouváme jezdcům za to, že na závodišti v Poběžovicích nebylo umožněno celoroční trénování.

Důvodem těchto skutečností je fakt, že ani po zdlouhavém a opakovaném jednání nedošlo k dohodě mezi Automotoklubem Holice v AČR a jedním z majitelů části pozemků v objektu závodiště.

Vzhledem k tomu, že kladené podmínky majitele výše uvedených pozemků a jeho požadavek zasahovat do vnitřních záležitostí klubu jsou pro Automotoklub Holice v AČR neakceptovatelné, nemohla být smlouva o pronájmu uzavřena.

Obáváme se, že nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami, nebude možno další motokrosové závody pořádat ani v následujících letech. Ujišťujeme Vás však, že zástupci Automotoklubu Holice v AČR jsou otevřeni dalšímu jednání a ochotni najít společné řešení. Pevně doufáme, že toto stanovisko zaujme i druhá strana.

Těšíme se z Vaší přízně a věříme, že letošní problémy budou do příští sezóny vyřešeny ve prospěch motokrosového sportu, který má v Holicích dlouholetou tradici.

Automotoklub Holice v AČR zároveň zve všechny své příznivce na Mistrovství České republiky v ploché dráze na ledě, které se uskuteční v areálu Autokempu Hluboký v zimních měsících.

Za výbor Automotoklubu Holice v AČR: František Bezdíček