Odprodej pozemků

Dne 26. 8. 2014 Automotoklub Holice v AČR požádal dopisem paní Špačkovou a p. Špačka o odprodej jejich pozemků Automotoklubu. Vedla nás k tom ta skutečnost, že dosud nedošlo k žádné dohodě mezi oběma stranami ohledně užívýní motokrosového závodiště. Odkupem pozemků by AMK vše uvedl do dřívějšího stavu, kdy se na závodišti pořádali jak tréninky, tak i významné mezinárodní závody, což sloužilo jak k různým akcím, tak i k prezentaci Města Holice i širokého okolí.

Dopis AMK: odkup pozemků

Odpověď:

Předmět: Prodej pozemku
Datum: Mon, 1 Sep 2014 17:05:21 +0200
Od: Goldfren - Andrea Špačková
Komu: AMK Holice

Dobrý den,

odpovídáme na Váš dopis ze dne 26. 8. 2014 s návrhem na odkoupení našich pozemků.

Po dosavadním jednání považujeme Váš návrh na odkoupení našich pozemků za nemyslitelný.
O prodeji pozemků neuvažujeme.

S pozdravem
Andrea Špačková

Dohoda

Dne 24.3.2014 byla ve spolupráci s panem Jiřím Shejbalem uzavřena dohoda mezi AMK Holice v AČR a manželi Špačkovými. Tato dohoda, která je níže uvedena v plném znění, byla vypracována a radou AMK Holice akceptována.

Na základě této dohody byly dojednány na začátek měsíce září závody enduro. Z tohoto důvodu AMK vstoupilo do jednání s panem Špačkem. Na to pan Špaček dosti nevybíravým a vulgárním způsobem celou výše uvedenou dohodu popřel a AMK musel tyto závody zrušit.

Dohoda

Mail

 

AUTOMOTOKLUB HOLICE v AČR

 pořádá

 v pátek, dne 21. února 2014 v 18,00 hodin

 v restauraci v Autokempinku Hluboký

Výroční členskou schůzi

PROGRAM :

 Zahájení

Volba komisí

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Projednání rozpočtu na rok 2014

Zpráva revizní komise

Diskuse

Přijetí usnesení

Závěr

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2014

 

 

Jednání s p.Špačkem v roce 2013

  1. Dne 1. 7. 2013 byl odeslán p. Špačkovi dopis ohledně trénování a závodů SMS dne 24. 8. 2013 – dopis v příloze
  2. Dne 22. 7. 2013, 1 měsíc před závodem SMS telefonicky přes p. Müllera vzkázal, že s ničím nesouhlasí a žádné závody nebudou
  3. Dne 7. 11. 2013 AMK odeslal p. Špačkovi dopis se žádostí o schůzku k využívání závodiště v roce 2014 – dopis v příloze dopis v příloze
  4. Dne 3. 12. 2013 p. Špaček odpověděl e-mailem, že ho v tomto jednání bude zastupovat člen AMK p. Radek Müller – v příloze
  5. Dne 9. 12. 2013 se do schůze výboru AMK dostavil p. Müller jako prostředník p. Špačka a v krátkosti informoval stanovisko p. Špačka, že tréninky nejsou na pořadu dne, že on sám je má vyřešené a že on pojede v roce 2014 1 závod a Automotoklubu povoluje též 1 závod
  6. Ještě téhož dne 9. 12. 2013 AMK vydal vyjádření a návrh AMK pro rok 2014 a p. Bezdíček tento návrh předal k jednání se Špačkem p. Müllerovi – v příloze.
  7. Od té doby se dále neděje nic

Prohlášení Automotoklubu Holice v AČR

Automotoklub Holice v AČR se omlouvá všem motokrosovým jezdcům a příznivcům motokrosu za to, že se letošním roce neuskuteční závod krajského přeboru motokrosu a Mistrovství České republiky v motokrosu žen tak, jak bylo předem avizováno a závody byly v motoristickém kalendáři.

Zároveň se omlouváme jezdcům za to, že na závodišti v Poběžovicích nebylo umožněno celoroční trénování.

Důvodem těchto skutečností je fakt, že ani po zdlouhavém a opakovaném jednání nedošlo k dohodě mezi Automotoklubem Holice v AČR a jedním z majitelů části pozemků v objektu závodiště.

Vzhledem k tomu, že kladené podmínky majitele výše uvedených pozemků a jeho požadavek zasahovat do vnitřních záležitostí klubu jsou pro Automotoklub Holice v AČR neakceptovatelné, nemohla být smlouva o pronájmu uzavřena.

Obáváme se, že nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami, nebude možno další motokrosové závody pořádat ani v následujících letech. Ujišťujeme Vás však, že zástupci Automotoklubu Holice v AČR jsou otevřeni dalšímu jednání a ochotni najít společné řešení. Pevně doufáme, že toto stanovisko zaujme i druhá strana.

Těšíme se z Vaší přízně a věříme, že letošní problémy budou do příští sezóny vyřešeny ve prospěch motokrosového sportu, který má v Holicích dlouholetou tradici.

Automotoklub Holice v AČR zároveň zve všechny své příznivce na Mistrovství České republiky v ploché dráze na ledě, které se uskuteční v areálu Autokempu Hluboký v zimních měsících.

Za výbor Automotoklubu Holice v AČR: František Bezdíček