Pozvánka na ledovou plochou dráhu

<img class="aligncenter size-full wp-image-93" src="http://www.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2016/01/12523182_973052576115157_1654105029638671179_n.jpg" alt="12523182_973052576115157_1654105029638671179_n" width="700" height="525" srcset="http://www More about the author.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2016/01/12523182_973052576115157_1654105029638671179_n.jpg 700w, http://www.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2016/01/12523182_973052576115157_1654105029638671179_n-300×225.jpg 300w, http://www.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2016/01/12523182_973052576115157_1654105029638671179_n-150×113.jpg 150w“ sizes=“(max-width: 700px) 100vw, 700px“ />

Odprodej pozemků

Dne 26. 8. 2014 Automotoklub Holice v AČR požádal dopisem paní Špačkovou a p. Špačka o odprodej jejich pozemků Automotoklubu. Vedla nás k tom ta skutečnost, že dosud nedošlo k žádné dohodě mezi oběma stranami ohledně užívýní motokrosového závodiště. Odkupem pozemků by AMK vše uvedl do dřívějšího stavu, kdy se na závodišti pořádali jak tréninky, tak i významné mezinárodní závody, což sloužilo jak k různým akcím, tak i k prezentaci Města Holice i širokého okolí.

Dopis AMK: odkup pozemků

Odpověď:

Předmět: Prodej pozemku
Datum: Mon, 1 Sep 2014 17:05:21 +0200
Od: Goldfren - Andrea Špačková
Komu: AMK Holice

Dobrý den,

odpovídáme na Váš dopis ze dne 26. 8. 2014 s návrhem na odkoupení našich pozemků.

Po dosavadním jednání považujeme Váš návrh na odkoupení našich pozemků za nemyslitelný best ms project alternative.
O prodeji pozemků neuvažujeme.

S pozdravem
Andrea Špačková

Dohoda

Dne 24.3.2014 byla ve spolupráci s panem Jiřím Shejbalem uzavřena dohoda mezi AMK Holice v AČR a manželi Špačkovými. Tato dohoda, která je níže uvedena v plném znění, byla vypracována a radou AMK Holice akceptována.

Na základě této dohody byly dojednány na začátek měsíce září závody enduro. Z tohoto důvodu AMK vstoupilo do jednání s panem Špačkem. Na to pan Špaček dosti nevybíravým a vulgárním způsobem celou výše uvedenou dohodu popřel a AMK musel tyto závody zrušit.

<img class="aligncenter size-large wp-image-74" alt="Dohoda" src="http://www.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2014/08/IMAG0046-803×1024.jpg" width="700" height="892" srcset="http://www microsoft project alternative free.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2014/08/IMAG0046-803×1024.jpg 803w, http://www.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2014/08/IMAG0046-235×300.jpg 235w, http://www.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2014/08/IMAG0046-117×150.jpg 117w, http://www.automotoklub-holice.cz/wp-content/uploads/2014/08/IMAG0046-1000×1275.jpg 1000w“ sizes=“(max-width: 700px) 100vw, 700px“ />

Mail

 

AUTOMOTOKLUB HOLICE v AČR

 pořádá

 v pátek, dne 21 navigate to this website. února 2014 v 18,00 hodin

 v restauraci v Autokempinku Hluboký

Výroční členskou schůzi

PROGRAM :

 Zahájení

Volba komisí

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Projednání rozpočtu na rok 2014

Zpráva revizní komise

Diskuse

Přijetí usnesení

Závěr

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2014