Poslání

Posláním AMK na poli motoristickém je zaměření své činnosti na:

 1. AMK zaměřuje svoji činnost na:
  1. všestranné zabezpečování potřeb motoristů a na podporu a obhajobu jejich zájmů,
  2. poskytování motoristických služeb, opravy vozidel včetně distribuce náhradních dílů, provoz ubytovacího zařízení ATC Hluboký a s tím spojených služeb, včetně obchodní činnosti, směnárenské činnosti, výroba, servis a prodej sportovních strojů a součástek k nim, poskytování reklamních ploch v zařízeních a na prostředcích,výstroji a výzbroji používané při zájmové činnosti atd.,
  3. rozvoj mototuristiky a cestovního ruchu ,včetně informační služby a cestovní kanceláře,
  4. výuku řidičů motorových vozidel a jejich další vzdělávání, dopravní a technickou výchovu a na růst bezpečnosti silničního provozu,
  5. motoristický sport,
  6. práce s mládeží a dětmi,
  7. zastupování zájmů motoristů v mezinárodních organizacích a mezinárodních vztazích,
  8. uspokojování ostatních kolektivních a individuálních zájmů motoristů.
 2. AMK zejména:
  1. prosazuje zájmy motoristů a příznivců motorismu,
  2. v zájmu rozvoje motorismu se aktivně zapojuje do mezinárodní odborné spolupráce, zejména účastí v mezinárodních odborných organizacích a v rámci dvoustranné spolupráce se zahraničními kluby,
  3. rozvíjí zájmovou a sportovní činnost v oblasti motorismu, nemotorových disciplín, historických vozidel a motocyklů, organizuje motoristické a mototuristické akce, soutěže, závody apod.,
  4. vytváří podmínky pro aktivní zapojení specifických skupin členů do činnosti organizace (děti, mládež, zdravotně postižení apod.),
  5. vychovává profesionální i dobrovolné motoristické odborníky,
  6. vytváří pro svoji činnost potřebné materiální zabezpečení, organizuje vlastní podnikatelskou činnost,
  7. provádí dle potřeby ediční činnost,
  8. vydává periodika a další tiskoviny ‚
  9. zajišťuje služby pro své členy a ostatní motoristy,
  10. organizuje pro své členy kurzy a školení,
  11. vytváří podmínky pro uchovávání a restaurování památek dokladujících vývoj motorismu.

Historie

První zmínka o Holicích se datuje od roku 1336, kdy český král Jan Lucemburský tuto obec vložil jako dlužní úpis.  V současnosti město Holice leží asi 20 kilometrů od měst Hradce Králové a Pardubic. Město Holice bylo proslaveno svým rodákem Dr. Emilem Holubem, který jako jeden z prvních Evropanů objevoval a mapoval černý kontinent – Afriku. Na jeho počest zde stojí muzeum s rozsáhlou sbírkou exponátů přivezených z jeho několika cest po černém kontinentu. Novodobou prezentací města Holic a zejména Poběžovické kotliny je motokros. Motokros a Poběžovická kotlina ve světovém, evropském a národním kalendáři jako jediné závodiště planety zaujímají více jak půlstoletí výsadní postavení.

V roce 1951 se jel první motokrosový závod v Poběžovické kotlině u Holic. Tímto datem lze začít odpočítávat motokrosové dějiny nejen holického, ale i českého a světového motokrosu. V počátku 90. let se transformoval ZO SVAZARM Holice na občanské sdružení AUTOMOTOKLUB  HOLICE jakožto nástupnická organizace, samostatný hospodářský a právní subjekt, zabývající se rozvojem motorismu jako celku a provozováním autocampingu Hluboký.

50 let historie

30. září 1951 poprvé na plno zaburácely motory v přírodní kotlině vzdálené 3 km od Holic. Jel se zde první motokrosový závod O putovní štít Komunálního podniku MNV Holice v Čechách, jehož inspiraci našli tehdejší pořadatelé v pražské Šárce. Od tohoto dne se datuje historie snad nejslavnějšího motokrosového závodu nejen na starém kontinentu. František Suk z Prahy byl prvním vítězem tohoto závodu. Milan Pavlíček, Bronislav Malý, Jan Kozelka, Jaromír Čížek, Míla Souček, Jaroslav Kmoch a opět Vlasta Válek jsou ti, kteří jsou nesmazatelně zapsáni na počátek listiny vítězů velkého závodu.

První mezinárodní závod se v Holicích jel 14. srpna 1960 a na startu se objevil i legendární Angličan Dave Bickers, který se ovšem musel sklonit před uměním domácího Miloslava Součka. Holice přivítaly poprvé 28. července 1963 účastníky mistrovství světa, kde zvítězil Vlastimil Válek před dvojicí švédských reprezentantů Torstenem Hallmanem a Gunnarem Johanssonem. Další rok již patřil miláčkovi zdejšího publika Joelu Robertovi, který zvítězil před téměř 50 000 diváky a položil zde základ ke svému prvnímu titulu MS. Následovalo 29 let Mistrovství světa v Poběžovické kotlině naplněných dramatickými a nezapomenutelnými sportovními událostmi, které mnohdy rozhodovaly o získání titulu mistra světa.

Hakan Ansersson, Sylvain Geboers, Arne Kring, Vladimír Kaminov, Willi Bauer, Miroslav Halm, Thorleif Hansen, Antonín Baborovský, Hakan Karlqvist, Raymond Boven, Georges Jobé, R. Dieffenbach, Eric Geboers, Heinz Kinigadner, Zdeněk Špaček, J. van den Berg, Rolland Dieport a Petr Kovář. Tato velká jména doplnila seznam  vítězů Mistrovství světa.

V současnosti motokrosová trať a zařízení depa prodělala renovaci, která splňuje nejpřísnější podmínky uspořádání vrcholových motokrosových závodů. Závodů amatérských a hobby. Pro jezdce je zde připraveno depo s odpovídající vybaveností a technické zázemí umožňující uspořádání závodů, soustředění a sportovně společenských akcí.

Propustnost, profil, šíře a délka tratě umožňuje vyniknout nejenom špičkovému profesionálnímu sportu, ale i sportu amatérskému. Možnost ubytování je umocněna nedalekým autokempinkem umístěným na hrázi rybníka v přírodním lesním prostředí a nabízejícím dostatečnou lůžkovou kapacitu.